Wat als een motor te erg kapot is

Het komt jammer genoeg wel eens voor dat een motor te erg is beschadigd om verder gebruik van te maken. Soms kan er nog wel wat aan gerepareerd worden, maar in veel gevallen zijn deze reparaties te duur of het is de investering niet meer waard. Daar kan nog enig verschil in zitten als men zelf kan sleutelen en wat reparaties kan uitvoeren, want dan worden de loonkosten bespaard. Deze kwaliteiten bezitten de meeste mensen echter niet en daarmee kunnen motoren in veel van dergelijke gevallen niet meer gebruikt worden. Het is echter ook zonde om dergelijke motoren te laten staan, want dat is allemaal verloren ruimte.

Wat te doen met een kapotte motor

Een schademotor kan dus een aardig probleem geven. Op het moment dat de schade niet zo groot is als eerder bedoeld, dan kan de motor vaak nog worden gered en valt het probleem, naast het betalen voor reparatie, nog wel mee. Als het repareren van de schade echter niet meer rendabel is, dan ontstaat er een groter probleem. Zulke schademotoren zijn namelijk niet erg populair. Het is immers niet voor veel mensen aantrekkelijk om een motor aan te schaffen die té kapot is om voor een aardig bedrag te repareren. Aan de andere kant zullen eigenaren van dergelijk motoren graag van zo’n motor afkomen om de ruimte vrij te krijgen die het in beslag neemt.

Wie wilt dan wel zo’n motor

Toch is het voor sommige mensen interessant om zo’n schademotor te bezitten. Het kan namelijk zo zijn dat de kapotte motor onderdelen heeft die nodig of handig zijn voor andere motoren. Op het moment dat er zulke onderdelen in een motor zitten, is de kans aanwezig dat er een koper te vinden is die de eigenaar van de schademotor zal willen verlossen. De hoogte van de koopprijs (als daar überhaupt al sprake van is) hangt vaak af van de hoeveelheid schade. Hoe meer schade, hoe meer onderdelen niet meer te gebruiken zijn en hoe sneller mensen minder betalen. Soms moet de eigenaar dan genoegen nemen met de wetenschap van de motor af te zijn.